Sprängarvägen 4,

132 25 Saltsjö-Boo

 

Jämförelse mellan SS-nr och beteckningar på lättmetallegeringar

Sverige EN Gränges
Aluminium
I SO/R
B.S
England
B.S (1)
Frankrike
AFNOR
Kanada
ALCAN
DIN 1712 Tyskland
OCH DIN 1725
USA
A.A
Al 98,8 1 A A 8 99,8 Al 99,8 3,0285 1070
4005 1070A 5030 Al 66,7 A 7 99,7 Al 99,7  3,0275 1070A
1060
4007 1050A 5050 Al 99,5 1 B A 5 1 S Al 99,5 3,0255 1050A
4008 1350 5051 1 E A 5/L E-Al 99,5 3,0257 EC
1030, 1130
4010 1200 5110 Al 99,0 1 C A 4 2 S Al 99 3,0205 1200
Al 98 3,0185
4054 3103 5578 AlMn N 3 A M 3 S AlMn 3,0515 3103
A-9 G 0,5 AlRg 0,5 3,3309 5007
A-60,5 5557
4106 5005 5553 Al-Mg 1 A-G 1 B 57 S AlMg 1 3,3515 5005
Al-Mg 2 A-G 2 AlMg 2 3,3525 5050
4120 5583 6526 N 4 M 57 S AlMg 2,5 3,3523 5052
4125 5754 Al-Mg 3 N 5 A-G 3 53 S, C 54 S AlMg 3 3,3535 5754
Al-Mg 5 N 6 A-G 5 56 S AlMg 5 3,3555 5056, 5356
B 4 S AlMgMn 3,3527 3004
4140 5083 Al-Mg 4,5 Mn A-G S AlMgSi 0,8 3,3547 5083
4104 6063 6506 Al-Mg-Si H 9 A-SG 50 S AlMgSi 1 3,3206 6063
H 19, H 20 A-SGM B 51 S AlSi-5 3,2316 6151
4212 6082 6508 Al-Si- 1Mg H 10, H 30 51 S 3,2315 6082
N 21 A-U 4 Pb 33 S 3,2345 4045, 4343
4355 2011 6255 AlCu 6 BiBp A-U 4 G 28 S 3,1655 2011
4338 2014 6305 AlCu 4 MgSi H 14 A-U 4 G1 17 S 3,1325 2014
AlCu 2 Mg H 16 A-U 2 G 24 S 3,1355 2024
Al-Zn 4 Mg H 15 A-Z 4 G 16 S 2117
4425 7020 6950 A-Z 5 GU 74 S AlZnMg 1 3,4335 7020
A-Z 8 GU B 74 S AlZnMgCu 0,5 3,4345 7079
DTD 5024 75 S AlZnMgCu 1,5 3,4365 7075

(1)B.S. =British Standard specification for General Engineering Purpose