Sprängarvägen 4,

132 25 Saltsjö-Boo

CGT METALLVARUHUSET 40 ÅR

1984 - 2024

Allt inom metaller

Hos oss hittar du allt inom metaller, tack vare våra goda leverantörskontakter kan vi leverera efter våra kunders specifika önskemål.

Aluminiumlösningar

Med ett omfattande lager och ett eget servicecenter, är CGT Metall rustade att tillgodose de flesta krav gällande aluminiumlösningar.

Stålförsäljning

Vi har de vanligast förekommade dimensionerna av stål- balk, hålprofiler, stångstål, stålrör, armering, plåt och galler i eget lager.

Om CGT Metallvaruhuset

Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image

Vi är grossistföretag i metallhalvfabrikat där 90% av produkterna importeras från Europa och distribueras till våra ca 1500 kunder i hela landet.
CGT Metallvaruhusets målsättning är alltid svara upp mot våra kunders önskemål,samt mot marknadens och våra leverantörers krav. 

Vårt kvalitesmedvetande ska garantera rätt kvalitet i rätt tid till rätt pris.
Samtliga medarbetare medverkar till ett kontinuerligt samarbete med våra kunder och leverantörer så att CGT Metallvaruhuset blir deras första val.

Försäljning endast till företagskunder

Varför oss

Leveranser med CGT-bilen
Nu kör vi både till norr och söder varje dag inom stor-Stockholm.Vid transporter till övriga Sverige anlitar vi andra transportörer.

Kvalitetsmedvetande
Miljöhänsyn
Med kunden i fokus

Utlastning

Vårt lager är inrymt i nya stora lokaler på 1600 m2 med rationell hantering. Vid mottagning av material kontrolleras mängd, kvalitet, dimensioner, utförande och märkning.

Godset besiktigas m.a.p emballage och skador. Eventuellt intygsdokument som medföljer godset lämnas genast för registrering.


Vid misstanke om felaktigt material eller om annan tveksamhet föreligger om inneliggande eller mottaget material, kan provning beordras av kvalitetschef. Om materialet ej definitionsmässigt uppfyller produktkraven märks och placeras det på särskild markerad plats till korrigerande åtgärder vidtagits.

Öppettider

.

Våra öppetider :
Måndag - Torsdag: 07.30 - 16.30 

Fredag: 07.30-15.00

Dag före helgdag: 07.30 - 12.00

Utlämning :
Lagret stänger för utlämning kl.16.00 

Lunch : 12:00 - 13.00