Tillbaka
CGT
UTLASTNING

 

Box 159,   Sprängarvägen 4,   132 25 Saltsjö-Boo,   Tel: 08-5056 58 00,   Fax: 08-5056 58 01

 

 

Utlastning

Vårt lager är inrymt i nya stora lokaler på 1600 m2 med rationell hantering.

Vid mottagning av material kontrolleras mängd, kvalitet, dimensioner, utförande och märkning. Godset besiktigas m.a.p emballage och skador. Eventuellt intygsdokument som medföljer godset lämnas genast för registrering.

Vid misstanke om felaktigt material eller om annan tveksamhet föreligger om inneliggande eller mottaget material, kan provning beordras av kvalitetschef.

Om materialet ej definitionsmässigt uppfyller produktkraven märks och placeras det på särskild markerad plats till korrigerande åtgärder vidtagits.

 

UTLASTNING
Utlastning