Om oss
Kontakta oss Hitta hit
Tillbaka
Tillbaka till första sidan

Vårt lager är inrymt i nya stora lokaler på 1600 m2 med rationell hantering.

Vid mottagning av material kontrolleras mängd, kvalitet, dimensioner, utförande och märkning. Godset besiktigas m.a.p emballage och skador. Eventuellt intygsdokument som medföljer godset lämnas genast för registrering.

Vid misstanke om felaktigt material eller om annan tveksamhet föreligger om inneliggande eller mottaget material, kan provning beordras av kvalitetschef.

Om materialet ej definitionsmässigt uppfyller produktkraven märks och placeras det på särskild markerad plats till korrigerande åtgärder vidtagits.

Lagerlista Leveranser Personal Utlastning